Çatalca Ovayenice İmar Planı

Çatalca Ovayenice Mahallesi’nin merakla beklediği imar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildi.

Çatalca Ovayenice Mahallesi’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2012 tarih, 2605 sayılı kararı ile kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 19.04.2013 tarihinde onaylanmıştı.

Plan ve Proje Müdürlüğü son haline getirdi. 30.05.2013-28.06.2013 tarihleri arasında askıya çıkarılarak kesinleşmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; sonraki çeşitli tarihlerde, ana ulaşım sistemini oluşturan yollar ve dere koruma mesafelerini oluşturan alanlarda tadilatlar yapılarak plan bugünkü son haline gelmiştir.

İBB tarafından uygun bulundu!

Yürürlükte olan Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı planlama alanı içinde yerleşik alanı ve çevresini kapsayan alanda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, Çatalca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 1/1000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Uygulama İmar Planı hazırlanarak Çatalca Belediye Meclisine sunulmuştu.

Ovayenice Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İBB Meclisinde Kabul Edildi 19 Mayıs 2018
Çatalca Ovayenice İmar Planı

Çatalca Belediye Meclisi’nin 10.11.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Uygulama İmar Planı, gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’ne gönderildi. Ovayenice Mahallesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2018 tarih ve 165 sayılı kararı ile uygun bulundu.

Askıya çıkarılarak vatandaşın bilgisine sunulacak!

Ovayenice Mahallesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandıktan sonra, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından Çatalca Belediye Başkanlığı’na dağıtımı yapılacak. 30 gün süre ile Çatalca Belediyesi’nde askıya çıkarılarak halkın bilgisine sunulacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here